Liên Hệ

Liên Hệ

Liên Hệ Hội Nhà Cái

Hội Nhà Cái là diễn đàn nhỏ bé được thành lập nhằm mục đích Đánh Giá Nhà Cái. Các bài viết được đánh giá theo tính khách quan và đảm bảo Công Bằng. Liên hệ với đội ngũ Hội Nhà Cái, anh chị em vui lòng gửi Email. Chúng tôi chỉ nhận liên hệ qua hình thức Email.

Email: sodanhde@gmail.com

Hội Nhà Cái luôn trả lời tất cả những thông tin liên hệ của mọi người về các vấn đề như: Đóng góp ý kiến, thắc mắc về bài viết trên diễn đàn, góp ý chức năng, hỗ trợ ủng hộ diễn đàn …

Nếu như anh em gửi liên hệ cho các vấn đề như: xin số, tư vấn cách chơi, quảng cáo dịch vụ thì admin xin phép được từ chối trả lời. Tất cả các thắc mắc về số, cách chơi … anh em hãy để lại bình luận trong các bài viết sẽ được anh em trong diễn đàn hỗ trợ.